Erivajadusega laps lasteaias- võimalused ja lahendused. 26.-27.02., 18.-19.03.2024

Olete käinud erinevatel HEV koolitustel, aga tihti tundnud, et need jäävad kaugeks, teoreetiliseks, ei anna reaalseid tööriistu, mida saaks rühmaruumis kasutada?

Järelikult Te pole jõudnud Kaasava Hariduse Keskuse HEV koolitusele! 

Käsitleme koolitusel levinumaid erivajadusi, mis lapse eneseregulatsiooni mõjutavad

Antud koolitus on väga praktiline, saanud ülivõrdes positiivset tagasisidet ja annab igale lasteaia õpetajale kasulikke tööriistu igapäevaseks tööks!

Koolitajad: eripedagoog Katrin Koger, sotsiaalepdagoog Viktoria Latova ja HEV-koordineerija Pille Korsten.

Koolitusel osalenute tagasiside:

Annikalasteaiaõpetaja
Read More
Jäin koolitusega väga rahule, koolitajad super! Teooria kõrvale toodi kohe ka näide, pakuti lahendusi.
Merit
Meritõppejuht ja AEKO
Read More
AEKO tööle väga hea täiendus, eriti dokumentatsiooni osas. Loogilised õppematerjalid, arusaadavad ja elluviidavad lahendused. Väga kasulik koolitus!
Pille
Pillelasteaiaõpetaja
Read More
Mulle meeldis, et koolitus rääkis reaalsest elust. Sain palju infot, kuidas aidata lapsel oma käitumist reguleerima õppida, kuidas suhelda vanematega ka pingelises olukorras, kuidas viia läbi ümarlaudasid. Iga koolituspäev oli kasulik ja huvitav. Aitäh!
Kai
Kaiõpetaja erirühmas
Read More
Ma arvasin, et midagi uut ma siit koolituselt teada ei saa, kuna olin sarnastel koolitusel enne käinud ja töötan kuuendat aastat erirühmas. Tuleb öelda, et eksisin. Väga hea koolitus. Palju praktilisi näiteid ja kogemusi. Oodatust parem. Üllatusin. Sain praktilisi teadmisi, mida ja kuidas kasutada nii oma isiklike lastega, kui igapäevatöös. AITÄH!
Triin
Triinlasteaiaõpetaja
Read More
Õppisin koolitusel, kuidas erinevates olukordades tegutseda, kuhu pöörduda. Läbi erinevate lugude tekkis uusi huvitavaid mõtteid ja lähenemisi asjadele. Kodutööd olid asjalikud, saan neid ka reaalselt oma töös kasutada! Püüan siit kaasa võtta võimalikult palju. Aitäh!
Previous
Next

Koolituse sisu:

Õpe viiakse läbi 4 koolituspäeva raames, 2-päevaste tsüklitena. Koolituspäeva pikkus on 6 ak/h. Koolitustsüklite vahele jääb kodutöö tegemine, eneserefleksioon ja praktiseerimine. Õppe maht kokku on 32 ak/h. Osaledes vähemalt 80% ja täites õpiväljundid, väljastatakse osalejatele tunnistus.

  1. koolituspäev  “Korrektne dokumentatsioon”, koolitaja HEV-koordineerija. Vaadatakse üle individuaalne arengukaart, koolivalmiduskaart ja iseloomustus- kolm dokumenti, mis liiguvad “majast välja”. Kuidas vormistada dokumendid nii, et info oleks kirjas, samas oleks see ka lapsevanema vaatest vastuvõetavalt sõnastatud ja kui laps liigub nende dokumentidega teise haridusasutusse, Rajaleidjasse, meditsiiniasutusse või mujale, siis spetsialist, kes näeb last esmakordselt, saaks lapse toimetulekust võimalikult adekvaatse ülevaate, st, et laps saaks endale vajaliku toe. 
  2. koolituspäev “Arengulised erivajadused- eakohane areng või tuge vajav laps?”, koolitajaks eripedagoog, kes omab pikaajalist lasteaias töötamise kogemust. Õppijad saavad ülevaate levinumate hariduslike erivajaduste iseloomulikest omadustest ja praktilised võtted, kuidas last rühmas toetada. 
  3. koolituspäev “Agressiivne laps lasteaias”, koolitaja sotsiaalpedagoog. Käsitleme agressiivsuse levinumaid põhjuseid ja viise, kuidas lapse agressiivset käitumist ennetada ning mida lapse toetamiseks saab ette võtta. 
  4. koolituspäev “Keerulised vestlused ja kriitilised ümarlauad”, koolitaja sotsiaalpedagoog. Õppijad saavad ülevaate nõustamise alustest, praktiseerivad aktiivset kuulamist, tutvuvad ümarlaua läbiviimise metoodikaga ja ühiselt arutletakse, kuidas luua tingimused, et koostöö perega sujuks edukalt ning last maksimaalselt toetavalt.

Koolitus viiakse läbi väikeses grupis, tagades seeläbi kõigile osalejatele individuaalne lähenemine ja kohandades vajadusel õppe sisu käsitlust vastavalt grupi vajadustele. 

Koolituse korralduslik pool:

Toimumiskoht: Weizenbergi 20/1, Tallinn. Koolitus toimub 4. korrusel, majas puudub lift. 

Koolituspäeva pikkus: 6 ak/h.

Päevaplaan: 

9.00-9.30 saabumine, tervituskohv ja soe pirukas

9.30-11.00 koolitus

11.00-11.15 paus

11.15-12.45 koolitus

12.45-13.30 lõuna

13.30-15.00 koolitus

Koolitus sisaldab kohvipause ja kosutavat lõunasööki.

Koolitusruum:

Koolitusruum Kaasava Hariduse Keskuses

Koolituse hind: 445 eurot (hind sisaldab õpet väikeses grupis, koolitusmaterjale, toitlustust ja individuaalset tagasisidet esitatud kodutöödele)

Registreerumine:

Õppekava:

Soovid saada värskeimat Kaasava Hariduse Keskuse infot?

Ole kursis uute koolituste ja teenustega!