Kõne ja keele arendamine- vajalikud baasoskused. Koolitus eripedagoogilt alushariduse õpetajatele.

Tugispetsialistide puudus ei tule paraku kellelegi uudisena. Kui lasteaias pakub kohapeal logopeedi tuge, siis kõik lapsed ei jõua tugispetsialisti juurde, lisaks on äärmiselt oluline igapäevane teadlik tegevus lapse toetamiseks. Lapse arengusse saavad panustada ka teised temaga igapäevaselt toimetavad täiskasvanud, st õpetajad ja lapsevanemad. Käesolev koolitus on just sellisteks puhkudeks. Olukorras, kus lapse kõne ja keel vajavad arendamist, saavad paljude võtete kasutamisega edukalt hakkama ka pedagoogid ja pereliikmed.

Koolituse läbinu oskab hinnata kõne ja keele alaseid oskusi earühmade kaupa; omab ülevaadet praktilistest võtetest, mille kasutamine ei eelda tugispetsialisti väljaõpet ning rakendab neid lapse keele ja kõne arengu toetamiseks.

Koolitust viib läbi eripedagoog Marina Kuuseoja, kes on pikaaegse lasteaias töötamise kogemusega.

Koolituse korralduslik info:

Koolituse aeg: 24. november 2023 kell 13.45-17.00

Koolituse toimumiskoht: Kaasava Hariduse Keskus, Weizenbergi 20/1 (4. korrus), Tallinn

Koolituse maht: 4 ak/h

Koolitusgrupi suurus on kuni 14 õppijat, mis tagab personaalse lähenemise, võimaluse esitada küsimusi, olla aktiivselt õppeprotsessi kaasatud.

Koolitaja: eripedagoog Marina Kuuseoja.

Päevaplaan:

13.15-13.45 Kogunemine, tervitussuupiste

13.45-15.15 Koolitus

15.15-15.30 Virgutuspaus

15.30-17.00 Koolitus

Koolituse hind: 75 eurot (hind sisaldab kohvipauside toitlustust, õppematerjale, hinnale lisandub käibemaks). 

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. 

Registreerumine:

Õppekava:

Soovid saada värskeimat Kaasava Hariduse Keskuse infot?

Ole kursis uute koolituste ja teenustega!