SEO ringi juhendaja- otsime Sind!

Latova Keskus pakub tööd:
Otsime sotsiaalpedagooge, kes soovivad juhendada 1-3 SEO ringi.

SEO grupid

Ootame kandideerima SEO juhendaja kohale sotsiaalpedagooge, kellel on:

  • kõrgharidus sotsiaalpedagoogikas ja/või kutse või valmisolek kutset taotleda;
  • laste ja noortega töötamise kogemus;
  • valmisolek panustada SEO ringi juhendamisesse vähemalt 2 õppeaasta jooksul;
  • huvi end pidevalt täiendada ja panustada teenuse kõrge kvaliteedi tagamisse.

Pakume:

  • SEO ringi juhendaja väljaõpet ja kõiki tööks vajalikke materjale;
  • põnevat tööd oma piirkonnas: avame ringid seal, kus on väljaõppe saanud sotsiaalpedagoogid;
  • põnevat ja vaheldusrikast tööd;
  • väärika töö eest väärikat tasu.

Väljaõpe toimub juulikuus. Gruppidega alustame sügisel.  Täpsem info ja registreerumine siin.

 

“Lõin SEO ringid, kuna nägin, et selline formaat võimaldab pakkuda lastele järjepidevat tuge ning tegevus peab tuginema teaduspõhistele meetoditele. Koolis sotsiaalpedagoogina töötades nägin, et iga aastaga jääb lastel ühist vaba mängu aina vähemaks, mäng ja suhtlus kolib ekraanide taha, ärevus (eriti sotsiaalsetes olukordades) on noortel kõrge ja tavapärane hoovimäng on pea olematuks muutunud. See kõik mõjutab aga meie laste sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. Tugevad sotsiaal-emotsionaalsed oskused tagavad uuringutulemustele tuginedes parema õpiedu, tugevama vaimse tervise ja kvaliteetsemad suhted. Samas on sotsiaal-emotsionaalsed oskused samasugused oskused nagu ujumine, lugemine või jaapani keel- need on õpitavad. Mõned inimesed omandavad need kiiremini, teised vajavad aga pisut lisatuge, vahel ka läbimõeldud metoodikat oskuste arendamiseks.

Sotsiaal-emotsionaalseid oskusi saab arendada läbi kogu elu. 

Olen läbi oma sotsiaalpedagoogi karjääri teadlikult kogunud teoreetilist tausta, komplekteerinud ning edasiarendanud oma 16 tegutsemisaasta jooksul efektiivselt töötanud meetodeid, töötanud välja uusi ning neid kohe ka katsetanud. Julgen kogunenud materjali nüüd ka väljaõppena pakkuda. SEO ringid on hea võimalus moodustada turvaline grupp, kus noored saavad teadliku juhendajaga koos tegutsedes oma sotsiaal-emotsionaalseid oskusi arendada ja seeläbi oma potentsiaali paremini realiseerida. Et nutikat mõistust ja säravat (äkki alles avastamata) annet ei pidurdaks tugevad tunded, millega on keeruline toime tulla või hoopis suur ärevus, mis ei lase plaane lõpuni viia. Läbi õppeaasta toimuv tegevus loob järjepidevuse ja annab võimaluse arengule aega ja ruumi anda. Sest nagu me võime õppida ära ujumise tasemel, et me basseinis püsime vee peal, võime õppida ära aga nii basseinis ujumise, lisaks aga ka marutavatel lainetel surfamise. Mõlemad eeldavad aega, järjepidevust ja panustamist. Nii ka sotsiaal-emotsionaalsed oskused. SEO ringides on selleks võimalus. Õppida saab nii seda, mis on veel päris keeruline, kui lihvida juba olemasolevaid oskusi. Tugevad sotsiaal-emotsionaalsed oskused toetavad tugevat vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist. Olgem terved!” Viktoria Latova, sotsiaalpedagoog ja SEO gruppide autor.

Lähemalt SEO ringidest:

SEO ringid on suunatud lastele ja noortele. Üldjuhul on ühes grupis 4-10 last ja teenust osutab sotsiaalpedagoog. Põhjalik väljaõpe annab võimaluse saada kvaliteetse teenuse tagamiseks vajalik ettevalmistus ka teiste erialade spetsialistidel. SEO ringi juhendaja peab omama kõrgharidust sotsiaal- või haridusteadustes ja omama SEO ringi juhendaja väljaõppe tunnistust. 

SEO ringide programmi ülesehitus tugineb sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamise teoreetilistele alustele, lähtub teaduspõhisest lähenemisest ja on autori (sotsiaalpedagoog Viktoria Latova) poolt välja töötatud ning Kaasava Hariduse Keskuses piloteeritud.  SEO ringide gruppide moodustamise põhimõtteid käsitletakse samuti koolitusel.

Ringides toimub eesmärgistatud tegevus, mis lähtub SEO ringide metoodilisest materjalist. Ühine lähenemine ja ettevalmistus aitab tagada kvaliteetset teenust!

SEO ring

Soovid saada värskeimat Kaasava Hariduse Keskuse infot?

Ole kursis uute koolituste ja teenustega!