KAASAVA HARIDUSE KESKUS

Kaasamine on mõtteviis, maailmavaade ja ellusuhtumine. Kaasava Hariduse Keskus on haridusasutuste koostööpartner. Pakume koolitusi ja nõustamist praktikutelt praktikutele. Meie missioon on pakkuda teaduspõhistele lähenemistele tuginevaid praktikaid, mis aitavad toetada õppijaid, lapsevanemaid, õpetajaid ja tugispetsialiste loomaks kõigile osapooltele parimad tingimused ühiseks kasvamiseks.

Keskusest

Kaasava Hariduse Keskus asub Tallinnas, Kadriorus, aadressil Weizenbergi 20/1. Tere tulemast!

Kuidas saame aidata?

 Lisaks olemasolevatele teenustele oleme valmis looma ka individuaalseid lahendusi. 

1

AVATUD KOOLITUSED

Ootame osalema kõiki haridustöötajaid, lapsevanemaid ja teisi kaasava hariduse praktikatest huvitatuid. Püsiklientidele ja sama asutuse töötajatele soodustused.
2

SISEKOOLITUSED

Pakume kõiki koolituskavas toodud koolitusi ka sisekoolitustena. Lisaks võimalik luua personaalselt haridusasutuse vajadustest lähtuvaid lahendusi.
3

TUGISÜSTEEMI HINDAMINE

Meie meeskonna kogenud HEV-koordinaatorid on kõik töötanud ka Rajaleidja keskustes. Analüüsime haridusasutuses olemasolevaid ressursse ja aitame neid parimal võimalikul viisil rakendada. Hindame dokumentatsioonisüsteemi ülesehitust. Peame oluliseks lahendusi, mis toetavad lapsi ja nende vanemaid, samas aitavad jõustada ka õpetajaid ning tugispetsialiste. Teeme analüüsist kokkuvõtte, esitame ka muudatus- ja parendusettepanekud. Lähtume oma töös konfidentsiaalsusest.
4

SUPERVISIOON JA KOVISIOON

Pakume meeskondadele supervisioone ja kovisioone. Võimalus viia läbi nii keskuses kohapeal, kui haridusasutuses.

Väärtused

Teaduspõhisus

Lähtume oma tegevuses teaduspõhisusest. Hoiame end pidevalt kursis teadusuuringute tulemustega, täiendame end ja ehitame oma koolitusi ning töömeetodeid vastavalt üles.

Humaansus

Meie töö on kantud empaatiast, inimlikkusest, väärikusest, aususest ja austusest.

Koostöö

Me kõik õpime pidevalt õpetajatena ja nõustajatena oma õpilastelt, lapsevanematena oma lastelt, õpime ka koolitajatena oma koolitustel osalejatelt. Võime küll suunata, anda kätte teerajad ja aidata leida ressursse nende radade läbimiseks, aga parimad lahendused sünnivad vastastikuses koostöös.

Paindlikkus

Nii nagu kaasav haridus eeldab paindlikkust ja loovust, oleme ka meie valmis olema paindlikud ja loovad parimate lahenduste pakkumisel. Kui Te ei leidnud endale sobivat lahendust, kirjutage meile.

Soovid saada värskeimat Kaasava Hariduse Keskuse infot?

Ole kursis uute koolituste ja teenustega!