Individuaalne sotsiaalpedagoogiline nõustamine

Millal pöörduda sotsiaalpedagoogi poole?

Tunned, et vajad tuge, aga nõustajate ja terapeutide nimekiri on pikk ning sobiva valimine võib olla keeruline?

Sotsiaalpedagoog töötab laste ja noortega ning nende peredega. Kui muret teeb lapse käitumine, noore sotsiaalsed oskused vajavad arendamist või kooli jõudmine on muutumas aina raskemaks, siis sotsiaalpedagoog on saanud vajaliku ettevalmistuse, et aidata ja koostöös lahendusi leida. Olgu murekohaks sagedased tülid eakaaslastega või raskused õppetöös (mitterahuldavad hinded, sage põhjuseta puudumine vm.), kui toetamist vajab lapse toimetulek tugevate tunnetega või erinevate sotsiaalsete olukordadega (sõprade leidmine ja hoidmine, uues olukorras suhtlemine, konfliktide turvaline lahendamine jne.), siis sotsiaalpedagoog saab aidata.

Sotsiaalpedagoog töötab lasteaialastega, koolinoortega ja täiskasvanutega. Tunnete, et olete lapsevanemana ummikus ja ei tea, kuidas edasi minna? Või oled noor, kellel on keeruline hakkama saada sotsiaalsete olukordadega või õppimisega? Sotsiaalpedagoog saab aidata.

kite, play, family-1666816.jpg

Sotsiaalpedagoog Viktoria Latova

Olen 16 aastat töötanud haridussüsteemis: olnud kooli sotsiaalpedagoog, töötanud Rajaleidjas ning 2023. aasta alguses asutasin Kaasava Hariduse Keskuse, kus pakume koolitusi haridustöötajatele ning individuaalset ja grupinõustamist lastele, noortele ja lapsevanematele.

Oman magistrikraadi sotsiaalpedagoogikas ja lastekaitses ning sotsiaalpedagoogi kutset, tase 7.

Olen töötanud välja SEO ringide metoodika. Panin enda aastatepikkuse koolitöös rakendatud parimaid tulemusi andvate meetodite kogumiku ühtsesse vormi: SEO ringid on oma sisult sotsiaalpedagoogiline grupinõustamine, kus noored saavad arendada oma sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi (SEO). Õpime tundma oma emotsioone, neid turvaliselt väljendama, tugevate tunnetega toime tulema ja kui iseendaga on juba kergem toime tulla, saame õppida erinevates suhtlusolukordades enesekindlalt ja enda vajadusi arvestades toime tulema ning keerulisi olukordi turvaliselt lahendama. 

Olen lahenduskeskse, tugevustele tugineva lähenemise usku. Meis kõigis on ressursid, mis meid keerulistes olukordades toetavad ja väljakutseid pakkuvates situatsioonides meile tiivad annavad. Need tuleb vaid teadlikult enda kasuks tööle panna. Olen välja andnud Noore ressursilaeka ja Lapsevanema ressursilaeka, Emotsioonide kaardid ning mitmed materjalid ootavad väljaandmist. 

Olen end täiendanud Saksamaal laste ja noortecoacingu koolitusel, et õppida paremini toetama lapsi ja noori, kelle õpimotivatsioon on mingil põhjusel madalam või eesmärkide saavutamine ei õnnestu päris nii, nagu tahaks. Samuti läbisin Suurbritannias asuva The Assosiation for Psyhological Therapies keskuses dialektilise käitumisteraapia väljaõppe. 

Kuulun Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse juhatusse, minu südameasjaks on panustada Eesti sotsiaalpedagoogika arengusse, koolitan sotsiaalpedagooge ja töötan välja meie valdkonna jaoks nõustamistööd toetavaid meetodeid.

Viktoria Latova, sotsiaalpedagoog ja koolitaja

Nõustamisele registreerumine:

Viktoria Latova, sotsiaalpedagoog

e-post: viktoria.latova@kaasavharidus.ee

telefon: 53544112

Nõustamise hind: 1 tund 45 eurot. 

Soovid saada värskeimat Kaasava Hariduse Keskuse infot?

Ole kursis uute koolituste ja teenustega!