07.11.2024 Käitumise tugikava ja oskuste õppe rakendamine.

Käitumisprobleemidel võib olla palju põhjuseid ja kõikidega tegelemiseks ei ole haridusasutusel alati ressurssi, võimalust ega tegelikult ka vajadust. Me ei peaks otsima käitumisprobleemidega õpilase käitumise puhul vastust küsimusele “Miks?”, vaid tuleks keskenduda küsimusele “Kuidas edasi?”. Kuidas toetada õpilast sellisel viisil, et tema käitumisprobleem pöörata oskuse õppeks. Ja oskused on õpitavad. Kõik oskused. Me kõik suudame mingile tasemele õppida ära pillimängu, kõrgushüppe, vooluringi ehitamise või kanasupi keetmise. Kas meist just tippspetsialist saab, see on juba eraldi teema – kuidas jõuda mingis valdkonnas tippu. Aga omandada oskus sellisel tasemel, et see toetab meie igapäevast hakkamasaamist, see on kõigile kättesaadav. Lapse käitumisprobleeme tasub vaadata sama nurga alt: mingi oskus on puudu ja täiskasvanu saab aidata lapsel seda oskust omandada. Et aga lapse kasvatamiseks on vaja kogu küla, on oluline roll võrgustikul ja selle kaasamisel. Lapse arengut mõjutab tema keskkond. Mida enam lapse keskkond, võrgustiku liikmed, omavahel koostööd teevad, ühiselt last uute oskuste omandamisel toetavad, innustavad ja jõustavad, seda paremad tulemused me saavutame. Käitumise tugikava on ühelt poolt dokument, teisalt on tegu efektiivse, läbimõeldud ja järeleproovitud formaadiga, mis aitab meil lapse arengut toetada. Andes lapsele oskused, mis aitavad tal käitumisprobleemid seljatada, anname me talle tööriistad, mis toetavad tema õppimist, sõprussuhteid ja eelkõige enesekindlust. Laps, kes pidevalt ebaõnnestub, kellel ikka ja jälle äpardusi või pahandusi juhtub või kes ärevuse tõttu ei tule toime igapäevaste, täiesti tavaliste ülesannetega, vajab meie tuge, et saaks oma potentsiaali, mis on probleemi taha peidus, maksimaalselt rakendada ja arendada. Käitumise tugikava ei ole vaid dokument või formaat. Käitumise tugikava on võimalus, õpilase võimalus oma tõelisi, võrratuid ja heatahtlikke omadusi kõigile ümbritsevatele näidata.

Viktoria Latova, sotsiaalpedagoog ja koolitaja

Koolituse sisu:

Koolitusel tutvume, millised on käitumisprobleemide levinumad põhjused ja uurime käitumise tugikava võimalusi lapse käitumisprobleemide leevendamiseks. Samuti arutleme, millised on käitumise tugikava võimalused koolikohustuse mittetäitmise korral. Arutleme ka, miks mõnikord käitumise tugikava oodatud tulemusi ei anna, mida saaks siis teisiti teha, millised on lahendused ja võimalused käitumise tugikava võimaluste maksimaalseks kasutamiseks. Koolitusel käsitletakse käitumise tugikava rakendamise võimalusi õpilase toetamisel, rakendamise ja koostamise põhimõtteid, koostatakse käitumise tugikava näidis ning vaadatakse üle oskuste õppe meetod. Koolitajaks on pikaaegse koolitöö ja Rajaleidja kogemusega sotsiaalpedagoog ja HEV-koordinaator Viktoria Latova. 

Koolitus kestab 8 ak/h. 

Päevakava:

9.30-10.00 saabumine, tervituskohv ja kosutav suupiste

10.00-11.30 koolitus 

11.30-11.45 kohvipaus

11.45-13.15 koolitus

13.15-13.45 lõuna

13.45-15.15 koolitus

15.15-15.30 paus

15.30-17.00 koolitus

Toimumiskoht: Kaasava Hariduse Keskus

Koolituse hind sisaldab kosutavaid kohvipause ja rikkalikku lõunat. 

Koolituse hind: 120 eurot (lisandub käibemaks).

Koolituse õppekava

Soovid saada värskeimat Kaasava Hariduse Keskuse infot?

Ole kursis uute koolituste ja teenustega!